Καλωσήλθατε!

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.Η διευθύντρια,οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας σας εύχονται μια ευχάριστη περιήγηση!

 


 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ Β3

                       Μαρούσι, 26/02/2015

                       Αρ.πρωτ.: 1168

Ταχ. Δ/νση

:

Α. Παπανδρέου 37

 

Προς

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3. Συντονιστικό Γραφείο μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ

4. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων όπου υλοποιούνται οι Πράξεις (μέσω Διευθύνσεων)

Τ.Κ. - Πόλη

:

151 80 -   Μαρούσι

Ιστοσελίδα

:

www.eye.minedu.gov.gr

Πληροφορίες

:

Αλεξία Μπαϊρακτάρη

bairaktari@minedu.gov.gr

Ελένη Γρυπάρη

eleni.grypari@minedu.gov.gr

Ευτυχία Χαλβαντζή

chalvantzi@minedu.gov.gr

Θεώνη Κασβίκη

thkasviki@minedu.gov.gr

Παρασκευή Δουβή

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιωάννα Κώτσου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλέφωνο

:

210 344 2960

210 344 3320

210 344 3336

210 344 3795

210 344 3795

210 344 3323

Fax

:

210 344 2799- 210 344 2153

 

ΘΕΜΑ: Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητας στα πλαίσια των Πράξεων: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3», «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του θέματος, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, για τις οποίες δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, παρακαλούμε για την υποχρεωτική τήρηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 846/2009, σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των κρατών μελών για τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

 

 

Μεταξύ των βασικών στόχων των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης είναι:

 • Να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια καθιστώντας γνωστή την ύπαρξη των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων στους δικαιούχους, στους εν δυνάμει ωφελούμενους και στο ευρύ κοινό και να τους πληροφορούν σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές.
 • Να ευαισθητοποιούν και να πληροφορούν την κοινή γνώμη ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην κοινή προσπάθεια και συνεργασία των Ελληνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίζουν την ισότιμη προβολή της Ε.Ε. στη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο της τήρησης του ανωτέρω κανονισμού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Συντονιστής του Γραφείου Μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων όπου υλοποιούνται οι Πράξεις καθώς και οι λοιποί εμπλεκόμενοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τα ακόλουθα:

 

 

1α) Για τις Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3»:

         α) τη χρήση της σήμανσης (λογότυπο) σε κάθε έντυπο, έγγραφο ή διοικητική πράξη που συντάσσεται και αφορά στις Πράξεις, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα

 

β) την εκτύπωση σε έγχρωμη μορφή της συνημμένης αφίσας και την ανάρτησή της σε εμφανές σημείο και

 

γ) την ανάρτηση του συνημμένου ενημερωτικού κειμένου στις ιστοσελίδες,

     όλων των εμπλεκομένων (Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικών Μονάδων όπου υλοποιούνται οι Πράξεις) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

 

 

 

 

1β) Για τις Πράξεις «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της               ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και             Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3»:

         α) τη χρήση της σήμανσης (λογότυπο) σε κάθε έντυπο, έγγραφο ή διοικητική πράξη που συντάσσεται και αφορά στις Πράξεις, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα

 

β) την εκτύπωση σε έγχρωμη μορφή της συνημμένης αφίσας και την ανάρτησή της σε εμφανές σημείο, όλων των εμπλεκομένων (Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικών Μονάδων όπου υλοποιούνται οι Πράξεις) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

γ) την ανάρτηση του συνημμένου ενημερωτικού κειμένου στις ιστοσελίδες, όλων των εμπλεκομένων (Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικών Μονάδων όπου υλοποιούνται οι Πράξεις) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Τα ανωτέρω είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.eye.minedu.gov.gr

Επισημαίνεται ότι η προβολή και δημοσιότητα των Πράξεων αποτελεί βασική υποχρέωση και ευθύνη όλων των εμπλεκομένων Φορέων οι δε κανόνες πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα καθώς η μη τήρησή τους μπορεί να επιφέρει κυρώσεις μη επιλεξιμότητας δαπανών και διακοπή της χρηματοδότησης.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Συντονιστής του Γραφείου Μειονοτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ, όπως επιβεβαιώσουν εγγράφως για κάθε Πράξη ξεχωριστά ότι:

Α). Για τις Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3»:

1)    η αφίσα δημοσιότητας των Πράξεων έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο και

2)    το συνημμένο ενημερωτικό κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

   α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης /της

         οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης /του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών σχολείων

         ΠΕ και ΔΕ *

β. των σχολικών μονάδων στις οποίες έχουν τοποθετηθεί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή    

     ΕΒΠ για την υλοποίηση της Πράξης **

Β). Για τις Πράξεις «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 1,2,3»:

 

1) η αφίσα δημοσιότητας των Πράξεων έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο και

2) το συνημμένο ενημερωτικό κείμενο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

   α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης /της

         οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης /του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών σχολείων

         ΠΕ και ΔΕ *

   β. των σχολικών μονάδων στις οποίες έχουν τοποθετηθεί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή ΕΕΠ ή ΕΒΠ για την υλοποίηση της Πράξης **

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΕ ΕΔ

 

 

 

Κωνσταντίνος Βαλιάντζας

 

 

 

 

 

 

*    συμπληρώνεται ανάλογα από την υπηρεσία από την οποία αποστέλλεται

**   η βεβαίωση για την ανάρτηση του υλικού δημοσιότητας (αφίσα ή/και κείμενο) για τις σχολικές μονάδες πραγματοποιείται μόνο από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Συνημμένα:

 1. 1.Η Αφίσα των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

         για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3

 1. 2.Ενημερωτικό Κείμενο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

         για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3

 1. 3.Ενημερωτικό Κείμενο των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3
 2. 4.Η Αφίσα των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», ΑΠ1,ΑΠ2,ΑΠ3

 

Εσωτερική Διανομή:

 

 1. 1.Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 2. 2.Διεύθυνση Σπουδών , Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης
 3. 3.Διεύθυνση Σπουδών , Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης
 4. 4.Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 5. 5.Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων
  1. 6.Μονάδα Β3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untitled

 

 


 


«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».

Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές.

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ? επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3»

ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες ? προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.

Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.

Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

Οι κύριες Δράσεις της Πράξης είναι οι ακόλουθες:

 1. 1.Δράση 1: Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Η Δράση 1 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση της Πράξης, καθώς επίσης και την πρόσληψη και μισθοδοσία των Εκπαιδευτικών μέσω των Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών για την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας. Επίσης, περιλαμβάνει την πρόσληψη και μισθοδοσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του αναγκαίου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες δημοσιότητας για την ορθή προβολή της Πράξης και διάχυσης των αποτελεσμάτων της..
 2. 2.Δράση 2: Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (σύμβουλοι ειδικής και γενικής αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων) και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής και γενικής αγωγής, οι οποίοι λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές για τη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι σχολικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν τη διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη διάχυση της γνώσης.
 3. 3.Δράση 3: Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης Προγραμμάτων Σπουδών και Συγκέντρωση και Συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων. Η Δράση 3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής που έχουν αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη συγκέντρωση και συμπλήρωση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικών και ειδικών εργαλείων για άμεση αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς για την εξατομικευμένη υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 4. 4.Δράση 4: Φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η αποτίμηση της υλοποίησης της Πράξης.


 

 

 


 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας «Παν. Κατσιρέλος»

 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 

   
        Στις 30 Ιανουαρίου είναι η γιορτή των Αγίων Ιεραρχών της εκκλησίας μας, του Βασιλείου του Μεγάλου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Γρηγορίου του Θεολόγου. H Εκκλησία αφού εόρτασε πρώτα τον καθένα χωριστά τον μήνα Ιανουάριο, συνεορτάζει σήμερα τη μνήμη και των τριών μαζί.

       Όταν τον 11ο αιώνα ξέσπασε στο Βυζάντιο μία έριδα για το ποιος εκ των τριών Αγίων είναι ο σημαντικότερος ,ο επίσκοπος Ευχαίτων Ιωάννης Μαυρόπους έληξε τη διαμάχη συνενώνοντας τη μνήμη και των τριών Ιεραρχών σε μια κοινή γιορτή, στις 30 Ιανουαρίου.

        Γεννήθηκαν και έδρασαν και οι τρείς κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα. Η αγάπη τους για τη μόρφωση υπήρξε παραδειγματική και γι αυτό σπούδασαν όλες τις τότε γνωστές επιστήμες «Σοφός είναι εκείνος που λέει μεν λίγα περί αρετής αλλά παρουσιάζει πολλά με τη ζωή  του και επιβεβαιώνει με την πράξη, την αξιοπιστία των λόγων του.»

       Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες ήταν πραγματικά σοφοί. Περιφρόνησαν τον πλούτο και τη δόξα. Δεν ταυτίστηκαν ποτέ με την αδικία και την εξουσία. Όταν χρειαζόταν ήξεραν να αποσύρονται από τις θέσεις που τους είχαν αναθέσει, για να μην σκανδαλίζουν τους ανθρώπους και τους κάνουν κακό παρά καλό. Ήταν πρότυπα θυσίας και προσφοράς, όχι ευημερίας και καλοπέρασης. 

 Γι αυτό κάθε χρόνο τιμούμε το έργο τους και παραδειγματιζόμαστε από την ζωή τους.
 
 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014

 
Στις 23 Δεκεμβρίου οι μαθητές της Β τάξης με τους δασκάλους τους, παρουσίασαν μια εξαιρετική θεατρική παράσταση και μας τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
  
 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ , ΓΛΥΚΙΑ ΣΑΝ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ!

Ο Σύλλογος Γονέων κ Κηδεμόνων του σχολείου μας , προσέφερε σ ολους, μικρούς και μεγάλους λουκουμάδες και τις ευχές του για μια καλή και δημιουργική χρονιά! 


 

 

 
 
 
 


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η  3η Δεκεμβρίου  εορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η ημέρα αυτή αποτελεί  ευκαιρία υπενθύμισης , απολογισμού και περίσκεψης για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε ώστε τα ΑΜΕΑ να αντιμετωπίζονται ισότιμα από όλους .IMG 6998

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην ιδιαιτερότητα οφείλει να είναι συνείδηση όλων μας , όχι μόνο τη σημερινή ημέρα αλλά και κάθε μέρα.  Είναι εύκολο για τον καθένα μάθει να κάνει μικρά πράγματα για την διευκόλυνση της ζωής  τους.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, οργανώνει εκδήλωση για τα άτομα με αναπηρία, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10.45 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους ανθρώπους με αναπηρία, η κατανόηση των  δυσκολιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά και η προσπάθεια αλλαγής συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των ανθρώπων αυτών.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση με δραστηριότητες  των μαθητών του σχολείου, προβολή σχετικών βίντεο και μικρού μήκους κινηματογραφική ταινία με τίτλο :Pet Shop.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν οι παρακάτω αθλητές από τον αθλητικό σύλλογο Α.Σ. Αργοναύτες ΑμεΑ :

 • Μπαρμπαγεωργόπουλος Δημήτρης
 • Μπαρτζώκας Γιώργος
 • Μαλάτος Νίκος
 • Κωνσταντινίδης Παναγιώτης

οι οποίοι θα παίξουν στον αύλειο χώρο του σχολείου μεταξύ τους και έπειτα οι μαθητές χρησιμοποιώντας τα αναπηρικά τους αμαξίδια, ώστε να αντιληφθούν την δυσκολία του αθλήματος.

IMG 6980

Στη συνέχεια μετά από παρουσίαση των παραολυμπιακών αθλημάτων από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής του σχολείου, Αθανασιάδη Χρήστο και Φώτου Γιώργο θα ακολουθήσει επίδειξη δύο παραολυμπιακών αθλημάτων  από τους μαθητές του σχολείου. Συγκεκριμένα :

Ταχύτητα τυφλών (Α, Β, Γ τάξεις)

IMG 7003

Βόλεϊ καθισμένων (Ε, ΣΤ ΄τάξεις)

IMG 6996

 

Θεωρούμε ότι ο Αθλητισμός είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και το πιο δυνατό εκπαιδευτικό μέσο για να επικοινωνήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα.

 


 

 

Διοργάνωση φιλανθρωπικού BAZAAR

 

 

 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στο σχολείο μας διοργανώνουμε φιλανθρωπικό BAZAAR, το οποίο έχει μεταχειρισμένα παιχνίδια και βιβλία των μαθητών μας καθώς και δημιουργικές κατασκευές τους. Θα τα διαχειρίζονται μαθητές της Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης και τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς ( με αντιπροσωπεία μαθητών).
 
 
 
 
Οι ώρες λειτουργίας του θα είναι 9.30 π.μ. -12.30 π.μ. από Δευτέρα 15/12/2014 έως Τρίτη 23/12/2014.
 

 


 

 

Εκδήλωση-ενημέρωση κατά της βίας στο σχολείο.

 

 

  Την Παρασκευή 21/11/2014 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ουΔημ. Σχολείου Ν. Ιωνίας συγκέντρωση όλων των τάξεων του σχολείου με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών-εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας.
 
  Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εισήγηση της Διευθύντριας του σχολείου κας Μηλίτσας Ριζοπούλου, η οποία παρουσίασε με εικόνες  το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, τα αίτια και τους τρόπους εκδήλωσής του και ενημέρωσε για τοπρόγραμμα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας για το έτος 2014-2015.
  
 
για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ

 

Παρακολούθηση παράστασης θεάτρου σκιών


 
Την Τετάρτη 26-11-2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, παρουσιάστηκαν δυο παραστάσεις από το Θρακικό Θέατρο Σκιών -ο Μικρός Διάκοσμος- ως εξής:
Α) Για τις Α, Β, Γ τάξεις, το έργο του Γεωργίου Βιζυηνού « Ο ΤΡΟΜΑΡΑΣ » σε διασκευή για θέατρο σκιών, αφήγηση-ζωντανή μουσική-. ( σαντούρι - τζουράς )
Β) Για τις Δ, Ε, ΣΤ τάξεις, το έργο: «  Ο Καραγκιόζης στο New York Athens night by night ».
Μετά την παρακολούθηση των θεατρικών παραστάσεων, ακολούθησε θεατρικό παιχνίδι με τους μαθητές, οι οποίοι αφού δημιούργησαν ομάδες, παρουσίασαν τη δική τους θεατρική παράσταση. Τέλος, οι μαθητές ανά ομάδες κατασκεύασαν τη δική τους φιγούρα για το θέατρο σκιών.

 


 

Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη για το Σχολικό εκφοβισμό

 
 Την Τρίτη 4/11/2014 έγινε στο σχολείο μας η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με θέμα:

« Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο».

Την διοργάνωση είχε αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Οι  αξιωματικοί της αστυνομίας μίλησαν στα παιδιά για το φαινόμενο της διαδικτυακής βίας και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στην νεολαία.

Τα παιδιά παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις  χρήσιμες συμβουλές  και πρακτικές για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων. 

 

 

 


 6 Μαρτίου: Παγκόσμια ημέρα κατά της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού

«Σχολική βία» και «σχολικός εκφοβισμός» (bullying) είναι όροι που τα τελευταία χρόνια ηχούν όλο και περισσότερο στ? αυτιά μας. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη διάδοση, έχοντας ως αποτέλεσμα να σπρώχνει στο περιθώριο της εκπαίδευσης και της σχολικής κοινότητας όλο και περισσότερα νέα παιδιά.

Στο σχολείο μας υλοποιούμε ετήσιο σχολικό πρόγραμμα σχετικά με την αντιμετώπιση και αποφυγή της βίας στο σχολείο .

Την ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 και ώρα 11.00π.μ. στο χώρο του σχολείου θα πραγματοποιήσουμε σχετική εκδήλωση με δράσεις των μαθητών μας από όλες τις τάξεις του σχολείου. Σας περιμένουμε.....


 

Καλή Σαρακοστή!DSC 1401